Over

Ik ben Caroline Oomen. Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg, het welzijnswerk en het HBO-onderwijs. Als docente, supervisor en coach werk ik methodisch, waarbij ik gebruik maak van principes uit de oplossingsgerichte en motiverende gespreksvoering.

Voor mij is het de uitdaging om jou als professional zodanig te begeleiden, dat je je in de volgende competenties herkent: “De professional verantwoordt zich methodisch en expliciet en is zelfstandig, ook in complexe situaties. Hij laat zien dat hij (multi-)methodisch kan werken en kan dit verantwoorden. De professional reflecteert consequent vanuit vakbekwaamheid, beroepshouding, beroepswaarden en -normen.”

Ik heb de opleiding tot Master Begeleidingskunde behaald aan de Hogeschool van Rotterdam. Om mijn kwaliteit als supervisor en coach te waarborgen ben ik geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC) en werk ik volgens de ethische gedragscode van deze beroepsvereniging. Ook neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen.