Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Als geregistreerd begeleider van LVSC kan ik helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij de deelnemers leren hoe ze elkaar verder kunnen helpen.

Doel: de professionals leren over het werk en begeleiden elkaar daarin.
Middel: zoveel bijeenkomsten als men noodzakelijk acht.
Werkwijze: de professionals brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp geboden in het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.
Vorm: een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.