Organisatieverandering

Als begeleidingskundige begeleid ik op alle niveaus een organisatie in een veranderproces. Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, cultuur en eigenaarschap op het spel. Het duurzaam doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen vereist organisatiebreed inspanningen: er wordt een appèl gedaan op individuele medewerkers en op teams binnen alle lagen van de organisatie.

De begeleidingskundige problematiseert belemmeringen in de professionele speelruimte en het krachtenveld van de organisatie teneinde missie en doelstellingen voor alle partijen optimaal te realiseren. Complexe verandervraagstukken worden in de vorm van analyse, coaching, supervisie en intervisie herkaderd. Het begeleidingstraject is gericht op wenselijke veranderingen binnen de werksituatie van een medewerker, creëert nieuwe mogelijkheden en houdt daarbij rekening met het maatschappelijk veld waarin de organisatie opereert. 

Als begeleidingskundige creëer ik een speelruimte of overgangsgebied waarin de betrokkenen tot nieuwe inzichten en betekenisgeving komen. Van daaruit ontstaat een nieuwe handelingsruimte, waardoor uiteindelijk nieuwe of vernieuwde sociale werkelijkheden worden gerealiseerd.