Registerplein / Reflectie

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Een registratie bij Registerplein draagt bij aan het vakmanschap van de professional en zorgt ervoor dat de sociaal werker zijn kennis blijft vergroten en reflecteert op zijn dagelijks handelen in de praktijk.  De verplichte trajecten zijn: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie.

Registerpunten voor reflectie kunnen behaald worden met supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching, mentorschap, (inter)collegiale consultatie en werkbegeleiding. Hoeveel registerpunten per registratieperiode en op welk traject behaald moeten worden, verschilt per register. Dit is terug te lezen in het registratiereglement van het desbetreffende register.

Als geregistreerd supervisor ben ik bevoegd de supervisieverklaring van de volgende beroepsregisters van Registerplein te ondertekenen:

  • Register Maatschappelijk Werkers
  • Register Sociaal Agogen
  • Register GGZ Agogen
  • Register Cliëntondersteuners
  • Register Sociaal Juridische Dienstverlening
  • Register Gezinshuisouders