SKJ-registratie / Reflectie

Wat wordt volgens het Kwaliteitsregister bedoeld met ‘reflectie’?

Voor jou als professional is het van belang dat je reflecteert op je eigen handelen als professional. Je werkt volgens de voor jou geldende professionele standaarden: de vakinhoudelijke en beroepsethische richtlijnen. Door regelmatig te reflecteren op je professionele handelen, blijf je je bewust van de wijze waarop je handelt, de afwegingen die je maakt en hoe je deze afwegingen maakt.

Voor herregistratie in het SKJ-register gaat het om reflectie die aan de volgende punten voldoet:

  • Jouw professionele handelen staat centraal (niet de jeugdige of het gezin).
  • Het gaat nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener.
  • De reflectie is gericht op je individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Hierbij komen drie dimensies van professionaliteit in samenhang met elkaar aan bod, namelijk:

Technisch instrumenteel: Gebruik ik de juiste methode(n), technieken, richtlijnen en kan ik uitleggen waarom?

Normatief: Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen en hoe komen deze tot stand?

Persoonlijk: Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past?

Als geregistreerde supervisor (LVSC) bewaak en stimuleer ik het ‘verbindend vermogen’ en het ‘lerend vermogen’ in het schakelen tussen deze drie elementen. Bij de herregistratie word je gevraagd om in je portfolio aan te tonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd op jouw professioneel handelen. Van elke supervisiebijeenkomst schrijf je een reflectieverslag, waarmee je tevens jouw deelname aan de reflectiebijeenkomsten kunt aantonen. Ik ben bevoegd de supervisieverklaring te ondertekenen. Op deze verklaring wordt het aantal bijeenkomsten (data en tijdsduur) opgenomen. Deze verklaring neem je op in je portfolio, waarmee je de herregistratie kunt aanvragen.