Home

Pro Begeleidingskunde is een praktijk voor supervisie, coaching en intervisie. Het is een kleinschalige praktijk met een persoonlijke aanpak.

Het aanbod van de praktijk richt zich op professionals die:

  • werkzaam zijn binnen jeugdzorg, gezondheidszorg, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, gemeenten, maatschappelijk werk, cultureel werk en onderwijs
  • deskundigheidsbevordering wensen
  • zich in het SKJ-register willen (her) registreren  (jeugd- en gezinsprofessionals, jeugdzorgwerkers)
  • zich in het Registerplein willen (her) registreren (Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ Agogen, Cliëntondersteuners, Sociaal Juridische Dienstverlening, Gezinshuisouders)