Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Supervisie vindt individueel plaats of in groepen van maximaal vier supervisanten.

Doel: meer inzicht verkrijgen in het handelen en dit duurzaam verbeteren.
Middel: minstens tien bijeenkomsten van een uur, met tussenpozen van twee – vier weken.
Werkwijze: de supervisant bepaalt wat er er in het gesprek aan bod komt. Per bijeenkomst wordt er een reflectieverslag (en werkinbreng) geschreven. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
· het werken met cliënten
· de omgang met collega’s
· de eigen manier van leidinggeven of werken

Als geregistreerd supervisor ben ik bevoegd om de reflectieverklaring van verschillende beroepsregisters te ondertekenen (zie beroepsregistraties).