Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide.

Doel: verbeteren van de uitvoering van het beroep of functie, meestal d.m.v. het (sterker) ontwikkelen van een vaardigheid.
Middel: een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten, meestal 5 tot 7 bijeenkomsten.
Werkwijze: de coach, coachee en eventueel de opdrachtgever spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden. Er wordt een traject vastgesteld. Het effect van de bijeenkomsten wordt geƫvalueerd met de coachee en eventueel met de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten, reflecties en observaties.

Vorm: een coachee samen met een coach.