Coaching bij stress, overspannenheid of burn-out

De coaching is gericht op de verschillende fasen van herstel.

Doel: herstel (en re-integratie).
Middel: 7 tot 10 bijeenkomsten.
Werkwijze: eerst wordt gecheckt of er sprake is van stress en overspannenheid of van een burn-out en wordt er inzicht verkregen over de aanleiding en oorzaken van de uitval. De coaching biedt een totaalhandvat middels leesopdrachten, oefeningen, checklists, reflectievragen en tips, waarlangs de drie noodzakelijke herstelstappen doorlopen worden.

In de eerste fase wordt het door begrip en acceptatie weer mogelijk om te ontspannen (gemiddeld 3 weken).

In de tweede fase komt er bewustzijn op oa. de 4 fasen van signalen van stress, de fysieke en/of mentale energiegevers en vreters in het werk, activiteiten die leiden tot rust, oplossingsgericht denken en aandachtspunten bij werkhervatting (gemiddeld 6 weken).

In de derde fase van herstel wordt er geoefend met de opgedane inzichten t.a.v. reëel denken, zelfzorg (sport, slaap, voeding, pauzes, energiegevers), loopbaanvoorwaarden, innerlijke drijfveren en het voorkomen van terugval (gemiddeld 6 weken).

Het effect van de coaching wordt (tussentijds) geëvalueerd met de coachee en eventueel met de opdrachtgever.
Vorm: een coachee samen met een coach.