Organisatiebegeleiding

Bij een organisatie in verandering staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, cultuur en eigenaarschap ter discussie. Het duurzaam doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen vereist organisatiebreed inspanningen: er wordt een appèl gedaan op individuele medewerkers en op teams binnen alle lagen van de organisatie. Als begeleidingskundige begeleid ik op alle niveaus een organisatie in een veranderproces, teneinde missie en doelstellingen voor alle partijen te realiseren.

Het begeleidingstraject is gericht op wenselijke veranderingen binnen de werksituatie van een medewerker. Verandervraagstukken worden in de vorm van analyse, coaching en intervisie herkaderd. De betrokkenen komen tot nieuwe inzichten en betekenisgeving. Nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd, waarbij rekening gehouden wordt met het maatschappelijk veld waarin de organisatie opereert.