Eigen Kracht-conferentie

Als Eigen Kracht Coördinator ben ik gecertificeerd voor het uitvoeren van:

  • Eigen kracht-conferenties voor individuen en families
  • Eigen kracht-conferenties als herstel nodig is
  • Eigen kracht-conferenties voor groep, wijk of buurt

Ik ondersteun de hoofdpersoon en zijn kring bij de voorbereiding van een Eigen Kracht-conferentie. Ik heb een onafhankelijke positie en ben niet in dienst van of op een andere manier verbonden aan een beslissingsbevoegde of hulpverlenende instantie.

De stichting Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin mensen de regie hebben over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Ook als het tegenzit en zij in contact komen met overheden en (hulpverlenings-) organisaties. Burgers en hun kring van familie, vrienden en andere bekenden, hebben altijd het eerste recht om, zonder bemoeienis van buitenaf, zelf oplossingen te bedenken en een toekomstplan te maken. De stichting Eigen Kracht Centrale is er voor mensen die samen met familie en vrienden hun eigen hulpplan willen maken. Voor mensen die na een wandaad of misdrijf samen met de andere betrokkenen een plan voor herstel willen maken.

Sinds 2000 zijn er Eigen Kracht-conferenties georganiseerd voor onder meer ouderen, jongeren, gezinnen, scholieren, ernstig en chronisch zieken, daklozen, schooluitvallers, mensen met psychische problemen, huurders met schuldproblemen, gedetineerden, buurtbewoners, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en daders en slachtoffers van een misdrijf. Zowel voor individuen als voor groep, wijk of buurt, of als herstel nodig is.

Diverse gemeenten financieren Eigen Kracht-conferenties. Vanuit de visie dat inwoners daarmee de mogelijkheid hebben om zelf zeggenschap en regie te houden over hun leven. Met behulp van Eigen Kracht-conferenties groeit de betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij de samenleving. De afhankelijkheid van overheid en hulpinstanties neemt af.

  • Voor meer informatie of het aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie bel de landelijke aanmeldtelefoon: 085 – 049 85 64.
  • Contact met een Eigen Kracht-coördinator kan via het landelijk kantoor in Zwolle. Bel 038 – 422 25 26 of stuur een e-mail naar info@eigen-kracht.nl.

Indien gewenst kunt u mij als Eigen Kracht Coördinator aandragen.

www.eigen-kracht.nl