Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. De intervisor faciliteert hierbij een krachtige leeromgeving. 

Doel: de professionals leren over het werk en begeleiden elkaar daarin.
Middel: zoveel bijeenkomsten als men noodzakelijk acht.
Werkwijze: de professionals brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp geboden in het omgaan met ervaren situaties, zodat het eigen functioneren kan worden verbeterd.
Vorm: een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.

Naast het begeleiden van de intervisie kan ik begeleiding bieden bij het opzetten van een intervisiegroep, zodat de deelnemers in het vervolg de intervisie zelfstandig vorm kunnen geven.