Home

Pro Begeleidingskunde is een praktijk voor supervisie, coaching en intervisie. Het is een kleinschalige praktijk met een persoonlijke aanpak.

Het aanbod van de praktijk richt zich op professionals die:

  • werkzaam zijn binnen de profit of non-profit sector; bedrijfsleven, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, gemeenten en onderwijs
  • deskundigheidsbevordering wensen
  • zich in het SKJ-register of in het Registerplein willen (her) registreren.