SKJ-registratie

Voor de sociaal professional is het van belang dat er gereflecteerd wordt op het eigen handelen, waarbij er gewerkt wordt volgens de geldende professionele standaarden: de vakinhoudelijke en beroepsethische richtlijnen. Door regelmatig te reflecteren op het professionele handelen, blijf de professional zich bewust van de wijze waarop er wordt gehandeld, de afwegingen die er gemaakt worden en hoe deze afwegingen tot stand komen.

Registerpunten voor reflectie kunnen o.a. behaald worden met supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking en werkgerichte coaching. Voor herregistratie in het SKJ-register gaat het om reflectie die aan de volgende punten voldoet:

  • Het professioneel handelen staat centraal,
  • Het gaat nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener,
  • De reflectie is gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Hierbij komen drie dimensies van professionaliteit in samenhang met elkaar aan bod (technisch instrumenteel, normatief, persoonlijk).

Als geregistreerd supervisor (LVSC) bewaak en stimuleer ik het ‘verbindend vermogen’ en het ‘lerend vermogen’ in het schakelen tussen deze drie dimensies van professionaliteit. Ik ben bevoegd om de bijeenkomsten te begeleiden en de reflectieverklaring te ondertekenen. Daarna kan de verklaring door de professional bij het SKJ worden ingediend.