Registerplein

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Een registratie bij Registerplein draagt bij aan het vakmanschap van de professional en zorgt ervoor dat de sociaal werker zijn kennis en kunde blijft vergroten.

Registerpunten voor reflectie kunnen o.a. behaald worden met supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking en coaching. Hoeveel registerpunten er per registratieperiode en traject behaald moeten worden verschilt per register. Dit is terug te lezen in het registratiereglement van het desbetreffende register.

Ik ben bevoegd de bijeenkomsten te begeleiden en de reflectieverklaring van de volgende beroepsregisters te ondertekenen:

 • Register Maatschappelijk Werkers
 • Register Sociaal Agogen
 • Register GGZ Agogen
 • Register Cliëntondersteuners
 • Register Sociaal Juridische Dienstverlening
 • register Sociaal Werkers
 • Register Gezinshuishouders
 • Register Mantelzorgmakelaars
 • Register Psychodiagnostisch werkenden
 • Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 • Register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang